Nieuws

12 september 2020

Jaarvergadering 2020: verzet naar VRIJDAG 16 oktober 20:00 uur

Beste lid,

In oktober vindt weer de jaarvergadering van vv Mariahout plaats. In verband met Corona is deze verplaatst naar vrijdag 16 oktober om 20.00 uur in de kantine. Wij hopen uiteraard dat zoveel mogelijk leden van Voetbal Vereniging Mariahout bij deze jaarvergadering aanwezig zullen zijn, maar vanwege de Corona maatregelen zal het maximaal aantal aanwezigen beperkt zijn. Daarom vragen we om u per mail aan te melden voor deze jaarvergadering. Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@vvmariahout.nl.

 

De agenda is als volgt:

1. Opening.

2. Vaststellen notulen van 2019.

          Inzage vanaf 45 min voor aanvang van de vergadering.

3. Jaarverslag jeugdbestuur.

4. Jaarverslag secretaris.

5. Jaarverslag penningmeester 2019-2020.

6. Verkiezing leden kascommissie.

Pauze.

7. Mededelingen.

8. Verkiezing bestuursleden.

          Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Jeroen de Louw.

         Verkiesbaar: Jack van Rossum als voorzitter.

9. Rondvraag.

10.Sluiting.

 

Kandidaat-lijsten voor een bestuurslidmaatschap, voorzien van de namen en handtekeningen van tenminste 10 leden, dienen uiterlijk 1 oktober ingediend te zijn bij de secretaris (secretaris@vvmariahout.nl).

 

Namens het bestuur,

Twan Corsten

Secretaris VV Mariahout

 

« Terug

Copyright © 2008 - 2021 Voetbal Vereniging Mariahout. Alle rechten voorbehouden.

Website gerealiseerd en gesponsord door Creatievelink Vormgeving + Webdesign