Agenda

11 november 2021

Jaarvergadering

De Algemene Leden Vergadering vindt op donderdag 11-11-2021 plaats in de kantine op Sportpark De Heibunders, aanvang 21:00 uur.
Aftredend en herkiesbaar zijn de volgende bestuursleden:

  • Riny Barten: Scheidsrechterszaken en consuls
  • Twan van de Linden: wedstrijdsecretaris, nevenactiviteiten en website

Aftredend en niet herkiesbaar (kandidaat bestuursleden kunnen zich melden bij het bestuur):

  • Twan Corsten: Secretaris

De agenda voor de vergadering is als volgt:

1. Opening

2. Vaststellen notulen van 2020

Deze liggen één uur voor aanvang ledenvergadering ter inzage.

3. Jaarverslag jeugdbestuur

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester 2020 - 2021

6. Verkiezing leden kascommissie

7. Mededelingen en actiepunten

8. Verkiezing bestuursleden

9. Rondvraag

10.Sluiting

« Terug

Copyright © 2008 - 2021 Voetbal Vereniging Mariahout. Alle rechten voorbehouden.

Website gerealiseerd en gesponsord door Creatievelink Vormgeving + Webdesign