Nieuws

12 september 2020

Jaarvergadering 2020: verzet naar VRIJDAG 16 oktober 20:00 uur

In oktober zal weer de jaarvergadering van vv Mariahout plaatsvinden. In verband met Corona hebben we de vergadering verplaatst naar vrijdag 16 oktober. De jaarvergadering begint om 20.00 uur in de kantine. Wij hopen uiteraard dat zoveel mogelijk leden van Voetbal Vereniging Mariahout bij deze jaarvergadering aanwezig zullen zijn, maar vanwege de Corona maatregelen zal het maximaal aantal beperkt zijn. De agenda is als volgt:

 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen van 2019.
  Inzage vanaf 45 min voor aanvang van de vergadering.
 3. Jaarverslag jeugdbestuur.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Jaarverslag penningmeester 2019-2020.
 6. Verkiezing ledenkascommissie.

  Pauze.
   
 7. Mededelingen.
 8. Verkiezing bestuursleden. Voorzitter Jeroen de Louw is aftredend en niet herkiesbaar. Jack van Rossum heeft zich kandidaat gesteld voor de voorzittersfunctie.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Kandidaat-lijsten voor een bestuurslidmaatschap, voorzien van de namen en handtekeningen van tenminste 10 leden, dienen uiterlijk 1 oktober ingediend te zijn bij de secretaris (secretaris@vvmariahout.nl).

« Terug

Copyright © 2008 - 2020 Voetbal Vereniging Mariahout. Alle rechten voorbehouden.

Website gerealiseerd en gesponsord door Creatievelink Vormgeving + Webdesign