Nieuws

19 juli 2020

Jaarvergadering 2020: donderdag 15 oktober

Op donderdagavond 15 oktober zal weer onze jaarvergadering worden gehouden. Deze vindt vanaf 21.00 uur plaats in de kantine.

Wij hopen uiteraard dat zoveel mogelijk leden van Voetbal Vereniging Mariahout bij deze jaarvergadering aanwezig zullen zijn. De agenda is als volgt:

 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen van 2020.
  Inzage vanaf 45 min voor aanvang van de vergadering.
 3. Jaarverslag jeugdbestuur.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Jaarverslag penningmeester 2019-2020.
 6. Verkiezing ledenkascommissie.

  Pauze.
   
 7. Mededelingen.
 8. Verkiezing bestuursleden. Verkiezing Jack van Rossum als opvolger van voorzitter Jeroen de Louw.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Kandidaat-lijsten voor een bestuurslidmaatschap, voorzien van de namen en handtekeningen van tenminste 10 leden, dienen uiterlijk 1 oktober ingediend te zijn bij de secretaris.

« Terug

Copyright © 2008 - 2020 Voetbal Vereniging Mariahout. Alle rechten voorbehouden.

Website gerealiseerd en gesponsord door Creatievelink Vormgeving + Webdesign