Nieuws

03 januari 2021

Nieuwjaarswens en terugblik op het jaar 2020 door voorzitter Jack van Rossum

Allereerst wil ik namens het bestuur iedereen, spelers, vrijwilligers, supporters, sponsoren, rustende leden, en iedereen die vv Mariahout een warm hart toedraagt, de beste wensen brengen voor een gelukkig en gezond 2021!

Het jaar 2020 is weer voorbij. Het was een jaar waarin veel zaken anders zijn verlopen dan normaal, hierbij een korte terugblik.

Bij deze terugblik mag het woord coronacrisis helaas niet ontbreken. Dit heeft op ons allen een grote impact gehad. Wij wensen alle mensen die direct of indirect te maken hebben gehad met persoonlijk leed in deze crisis heel veel sterkte toe. Ook onze vereniging werd getroffen door de corona maatregelen: de competities werden 2 keer stil gelegd, activiteiten moesten worden afgelast en ook de trainingen werden stil gelegd of aan restricties verbonden. Ook de kantine moest dicht, en bleef een groot deel van het jaar gesloten. We missen jullie op ons sportpark. 

Hopelijk is de crisis snel voorbij en kan het normale leven weer worden hervat. Voetbalvereniging Mariahout kan dan de ideale gelegenheid zijn om mensen te ontmoeten en lekker buiten op het grasveld in de weer te zijn met je teamgenoten. We zagen in september, in de korte periode dat we wel met publiek mochten voetballen, dat hier echt behoefte aan is, het was toen gezellig druk op ons sportpark.

Ik heb veel waardering voor de manier waarop onze club zich op dit moment een weg door de crisis baant. Daarbij is het mooi om te zien dat iedereen, zowel vrijwilligers, als spelers en ouders zich goed aan de coronaregels proberen te houden. Ik hoop jullie snel weer op ons sportpark te zien en te spreken.

Wat heeft het bestuur in 2020 gedaan?
Ik ben op 26 november via onze eerste digitale ledenvergadering verkozen tot nieuwe voorzitter. Dit was een bijzondere vergadering in een lege kantine. Bij deze wil ik Jeroen de Louw nogmaals bedanken voor zijn voorzitterschap. Jeroen en het bestuur hebben mij goed geholpen bij de uitvoering van mijn taken voor vv Mariahout.

 Veel van onze bestuursactiviteiten stonden in het teken van de maatregelen die getroffen moesten worden om te voldoen aan de maatregelen die werden afgekondigd door de overheid en uitgewerkt door de KNVB/NOC-NSF en de veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Deze maatregelen hadden niet alleen vergaande consequenties, maar wijzigden ook om de paar weken. We moesten dan met zijn allen weer snel schakelen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

We hebben er alles aan gedaan om de financiële consequenties van de coronamaatregelen tot een minimum te beperken zodat we in de toekomst samen met onze leden, sponsoren, ouders, toeschouwers en vrijwilligers kunnen blijven bijdragen aan een actieve, mooie en gezellige vereniging. Wij zijn alle leden en sponsoren dankbaar dat ze trouw blijven aan vv Mariahout. 

Op voetbalgebied stonden we voor een hele uitdaging. Een groot deel van de voetbalactiviteiten is stilgelegd, maar onze jeugd kan in ieder geval enkele keren per week trainen onder de bezielende leiding van onze trainers en voetbaltechnische begeleiding. Ook de selectie en de dames hebben, indien mogelijk, op aangepaste wijze getraind. Daarbij hebben we ook bij de A-selectie de rust en stabiliteit behouden door het contract met hoofdtrainer Freddy Vermeulen met een seizoen te verlengen.

 Verder is het bestuur druk bezig geweest met een aantal projecten. De LED verlichting op veld 2 en een deel van veld 3 is inmiddels geïnstalleerd, en we zijn samen met ASV’33, Eli en Flamingo’s nog in overleg met de gemeente voor LED verlichting op het trainingsveld. Ook worden op dit moment de voorbereidingen getroffen voor de bouw van de nieuwe kleedlokalen (tekeningen). Wil je hierbij helpen, meld je dan aan bij het bestuur. 

Vrijwilligers
Veel activiteiten liggen nagenoeg stil, maar toch zijn vele vrijwilligers nog dagelijks actief. Een groot aantal vrijwilligers is dagelijks druk bezig geweest om de voetballers en voetbalsters, die nog wel mochten trainen, op een goede manier te begeleiden. Maar ook achter de schermen zijn veel vrijwilligers actief. Iedere vrijwilliger van vv Mariahout heeft met zijn of haar rol, hoe klein of groot ook, een bijdrage geleverd aan de vitaliteit en gezelligheid van onze club.
Ben jij in deze periode op zoek naar een nieuwe hobby? Bij vv Mariahout is er altijd wat te doen. Wij gaan graag met je in gesprek over mogelijkheden die er zijn op verschillende terreinen.

Leden
De wedstrijden liggen stil en ook kon er dit jaar veel minder worden getraind. We hebben ook minder activiteiten voor onze leden kunnen organiseren. We hebben op de normale wijze de contributie geïnd, maar ook besloten om de contributie niet te verhogen. Wij zijn blij om te kunnen constateren dat de meesten gewoon lid zijn gebleven. Dit laat zien dat lid zijn van vv Mariahout meer betekent dan alleen een sportlidmaatschap. De leden zijn de vereniging. Wij danken jullie hiervoor, en hopen dat alle leden nog lange tijd deel blijven uitmaken van onze vereniging.

Jubilarissen
Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie worden traditioneel onze jubilarissen gehuldigd. Dat is dit jaar helaas niet mogelijk en dat is jammer, omdat we weer veel jubilarissen hebben, namelijk:

 • 50 jaar lid:

  • Henk van Berlo

  • Peter van Hoof

  • Ad Leenders

  • Mari van de Rijt

 • 40 jaar lid:

  • Edwin Billekens 

  • Noud Maas

 • 25 jaar lid:

  • Piet Hellings

  • Gijs van Lieshout

  • John Roijackers

  • Sander Scheepers

  • Gert-Jan van den Broek

 We zullen in overleg met de jubilarissen bekijken hoe we de jubilarissen later alsnog op een gepaste manier kunnen huldigen. De jubilarissen worden hiervan op de hoogte gebracht.

Sponsoren
De sponsorcommissie is uitgebreid met 2 nieuwe enthousiaste leden: Gerrie van den Broek en Haike Aarts. Wij mogen trots zijn op een sponsorcommissie die er ondanks de moeilijke tijd toch in geslaagd is meer sponsoren aan onze vereniging te binden. Ook onze hoofdsponsoren Auto Corsten en Harold Vereijken Gereedschappen en Verhuur hebben toegezegd om de komende zes jaar onze vereniging te blijven sponsoren. 

Wij zijn onze sponsoren dankbaar dat zij, ondanks de periode waarin de reclame-uitingen minder onder de aandacht gebracht kunnen worden, onze vereniging toch onvoorwaardelijk steunen. Wij werden ook aangenaam verrast door een sponsor die ons juist extra wilde steunen.

Supporters en ouders
Wij hebben onze trouwe supporters al lange tijd moeten missen op ons sportpark. We bedanken de supporters en ouders van onze jeugdleden voor hun begrip en medewerking toen zij te horen kregen dat zij voorlopig niet welkom waren op het sportparken om hun team en / of kinderen aan te moedigen. Het was voor iedereen erg wennen, maar op dit moment kan het helaas niet anders. Wanneer het weer mogelijk is zal het sportpark weer volledig opengaan en zien wij jullie weer graag verschijnen.

Tenslotte…
De afgelopen periode is er in de samenleving en bij onze vereniging veel gebeurd. We kunnen de verloren tijd niet goed maken, maar we zullen er alles aan doen om, wanneer deze crisis voorbij is, om onze leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters weer een echt Mariahouts voetbalaanbod te bieden.

Ik wens iedereen een gelukkig en sportief 2021. Blijf gezond, help elkaar en hopelijk tot snel tot ziens bij vv Mariahout.
 

« Terug

Copyright © 2008 - 2021 Voetbal Vereniging Mariahout. Alle rechten voorbehouden.

Website gerealiseerd en gesponsord door Creatievelink Vormgeving + Webdesign