Nieuws

12 november 2020

Ledenvergadering vv Mariahout

De jaarvergadering van vv Mariahout wordt dit jaar gehouden op donderdag 26 november om 19.30. Vanwege de corona maatregelen is het niet mogelijk om deze voor alle leden live in de kantine te houden. Daarom zal onze Algemene Leden Vergadering online worden gehouden via Microsoft Teams.

Hiervoor kun je jezelf aanmelden via onderstaande link, doe dit voor zondag 22 november. Ouders van minderjarige kinderen mogen deelnemen namens hun kinderen:

Na aanmelding ontvang je, via de mail, een link met daarin de uitnodiging voor de online jaarvergadering. Ook zit er een uitleg bij over het gebruik van Microsoft Teams.

Er is dit jaar één bestuurslid, te weten voorzitter Jeroen de Louw, aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaat-lijsten voor een bestuurslidmaatschap, voorzien van de namen en handtekeningen van tenminste 10 leden, dienen uiterlijk 19 november ingediend te zijn bij de secretaris (secretaris@vvmariahout.nl).

 

De agenda van de jaarvergadering is als volgt: 

1. Opening

2. Vaststellen notulen van 2019

          De notulen worden samen met de link voor de vergadering verstuurd

3. Jaarverslag jeugdbestuur

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester 2019-2020

6. Verkiezing leden kascommissie

7. Mededelingen

8. Verkiezing bestuursleden

              Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Jeroen de Louw

              Verkiesbaar: Jack van Rossum als voorzitter

              De link voor de stemming wordt samen met de link voor de vergadering verstuurd

9. Rondvraag

              Vragen kunnen van te voren gesteld worden via het aanmeldformulier

10.Sluiting

 

Wij hopen jullie allemaal digitaal te zien op donderdag 26 november! Vergeet je niet aan te melden.

 --- 

Met sportieve groet,
 
Twan Corsten
Secretaris
Voetbal Vereniging Mariahout

« Terug

Copyright © 2008 - 2020 Voetbal Vereniging Mariahout. Alle rechten voorbehouden.

Website gerealiseerd en gesponsord door Creatievelink Vormgeving + Webdesign