Nieuws

15 november 2019

Druk bezochte jaarvergadering vv Mariahout

Op donderdagavond 14 november heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden.

De aftrap was voor jeugdvoorzitter Jack van Rossum die een presentatie gaf over de jeugdafdeling met als titel ‘Voetballen met plezier’. Jack gaf een inkijkje in de jeugdteams. Er voetbalden het afgelopen seizoen 152 jeugdspelers bij onze club en alle leeftijdsklassen waren bezet met één of meerdere teams. De onder 15-1 was voorjaarskampioen geworden. Jack noemde ook de verschillende nevenactiviteiten die hebben plaatsgevonden. De jeugdafdeling verzorgt ook maatschappelijke stages, de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van alle betrokkenen is gearchiveerd en onder leiding van Leonie vd Heuvel is ons sportpark inmiddels rookvrij tijdens jeugdactiviteiten. Als actiepunten noemde Jack het werken volgens de nieuwe organisatiestructuur met daarin een centrale rol voor de VTC (Voetbaltechnische commissie).

Daarna kwam secretaris Twan Corsten aan het woord. Twan heeft zijn 1e jaar als secretaris erop zitten en hij noemde de vele werkzaamheden die iedere week moeten gebeuren om iedereen te kunnen laten voetballen. Twan heeft een aantal zaken geoptimaliseerd en heeft als actiepunten o.a. het verder benutten van Sportlink zodat de ledenadministratie nog meer inzicht geeft in wat eenieder doet voor onze club. Twan zette uiteen wat de prestaties van de verschillende seniorenelftallen waren en somde alle nevenactiviteiten op die zijn georganiseerd door de activiteitencommissie.

Hierna gaf onze penningmeester Frank van Esch een inkijkje in de inkomsten, uitgaven en uiteindelijk het resultaat van onze club. Dankzij goede opbrengsten en iets lagere kosten hebben we een mooi positief resultaat weten te boeken en zijn een aantal grote investeringen geheel afgeschreven.

Ten slotte nam voorzitter Jeroen de Louw het woord.
Jeroen presenteerde de begroting en gaf aan dat de zonnepanelen het afgelopen jaar 18% rendement hebben opgeleverd. De energiebesparing van het afgelopen jaar is geheel ingezet in de start van het afschrijven van de zonnepanelen. Met dit tempo zijn ze over 4 jaar geheel afgeschreven. Jeroen sprak de wens uit dat er op korte termijn LED-verlichting is op het trainingsveld, veld 2 en, in samenwerking met de korfbalclub, op het korfbalveld. De KNVB begeleid ons in dit project met als titel ‘De Groene Club’. Indien onze club LED-verlichting heeft dan is de opbrengst van de zonnepanelen voldoende om onze club in de gehele elektriciteitsbehoefte te voorzien!
Jeroen bedankte de Ledenkascommissie bestaande uit Tiny van leuken en Jo van Eijndhoven. Tiny complimenteerde het bestuur voor de verslaglegging en adviseerde de vergadering om het bestuur decharge te verlenen, aan dit verzoek werd onder applaus gehoor gegeven.
Jeroen stond stil bij 'Laarbeek Verenigt', de pilot met de robotmaaier en de succesvolle AED Cursus.
Verder verzocht Jeroen de vergadering om mee te denken in de werving van een ‘sponsorwerver’ die samen met Twan Vermeulen de sponsorcommissie invult. Het aantal reclameborden loopt snel terug en daarmee ook de sponsorinkomsten. Jeroen gaf aan dat deze neergaande trend snel een halt moet worden toegeroepen omdat er anders in de vorm van hogere consumptieprijzen of een hogere contributie maatregelen moeten worden genomen die hij liever niet ziet.

Ten slotte de verkiezingen. Zowel Jorlan van Hoof, Riny Barten als Toon v.d. Heuvel stelden zich beschikbaar voor een nieuwe periode in het bestuur. De vergadering stemde hiermee in onder luid applaus. Jeroen feliciteerde en bedankte de drie heren voor een nieuwe termijn in het bestuur. Voor Toon v.d. Heuvel is deze nieuwe termijn wel heel bijzonder aangezien Toon ná deze termijn maar liefst 40 (!!) jaar zitting heeft in het bestuur. Jeroen bedankte tenslotte eenieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze club en dat vond hij wel een consumptie waard. Met deze laatste mededeling kon de vergadering zich helemaal vinden en werd er voor het laatst (en nu heel hard) geapplaudisseerd…

« Terug

Copyright © 2008 - 2020 Voetbal Vereniging Mariahout. Alle rechten voorbehouden.

Website gerealiseerd en gesponsord door Creatievelink Vormgeving + Webdesign