Nieuws

26 november 2018

Volle kantine bij jaarvergadering v.v. Mariahout

Op donderdag 22 november vond, in een volle kantine, de jaarvergadering plaats. Voorzitter Jeroen de Louw nam rond de klok van negen uur het woord en opende de vergadering met een speciaal woord van dank aan de ereleden, consuls en sponsoren van de club. Direct daaropvolgend volgde een kort moment van stilte voor alle leden die de club het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Na goedkeuring van de notulen nam Jack van Rossum, voorzitter van het jeugdbestuur het woord en hij nam iedereen mee door het verloop van het afgelopen voetbaljaar. Jack benoemt veel zaken om trots op te zijn, zoals onder andere nieuwe trainers en leiders, leden die een scheidsrechterscursus hebben volbracht, goede prestaties op sportief vlak en diverse kampioenschappen. Tevens werden er door Jack diverse positieve ontwikkelingen genoemd waaronder een succesvolle uitwisseling met jeugdteams van Eli, Laarbeek United en geslaagde nevenactiviteiten. Belangrijk punt van aandacht voor de toekomst is het werven van vrijwilligers, want hoewel zich diverse leden zich belangeloos inzetten voor de vereniging, kan het jeugdbestuur zeker nieuwe aanwas gebruiken.

Vervolgens was het woord aan aftredend secretaris Jowan Barten. Hij wordt aan het eind van het seizoen na in totaal 13 jaar bestuurstaken opgevolgd door Twan Corsten. Jowan bracht de aanwezigen op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen van het Platvorm Laarbeek Verenigt. Ook werd René van der Linden nadrukkelijk bedankt voor de prachtige nieuwe website die sinds een paar maanden in de lucht is en Gerrie en Coby van den Broek voor het 19 jaar lang uitbaten van de kantine. En ook het harde werken van de klusploeg werd benoemd.

Een ledenonderzoek het afgelopen jaar heeft aangetoond dat de club overall erg hoog scoort, iets waar de club met haar bestuur erg trots op is. Jowan haalt, net als Jack van het jeugdbestuur, aan dat de club veel tijd steekt om leden te bewegen een steentje bij te dragen, want verenigen doe je immers samen.

Aan het eind van de vergadering werd duidelijk dat penningmeester Frank van Esch en wedstrijdsecretaris Twan van der Linden opgaan voor een nieuwe termijn en dat nieuws werd met luid applaus ontvangen. Het rondje van de club misschien zelfs nog luider, waarna voorzitter Jeroen de Louw de vergadering beëindigde.

« Terug

Copyright © 2008 - 2019 Voetbal Vereniging Mariahout. Alle rechten voorbehouden.

Website gerealiseerd en gesponsord door De WebStudio